aktsebo.se

Båtturer på Lajtávrre 2023Familjen Länta kommer under sommaren 2023 erbjuda båttrafik enligt turlista i juli och augusti (exakta datum ej ännu fastställda och detta gäller båtskjutsar till Cykelstigen och Sarek/Nammasj). Båtleden över Kungsleden startar tidigare; kolla på Svenska Turistföreningens hemsida.

The Länta family will offer boattransports on Lajtávrre this summer in July and August (the exact dates not yet decided - to Cykelstigen and Sarek). Regarding boats on Kungsleden you should also check on the STF site.Familjen Läntas båtturer i Aktse kommer att fortsätta även under sommaren 2023. Anne-Sophie kommer att köra turer till och från Aktse via Cykelstigen och Nammasj (Sarek). Dock inte alla dagar. Fasta turer för- och eftermiddag i juli och augusti om du beställt i förväg eller via walkietalkie. (Walkietalkie kommer att finnas under större delen av sommaren vid båtlänningarna Nammasj och Cykelstigen.


OBSERVERA! Turlistan till Nammasj och Cykelstigen kommer inte att gälla alla dagar i veckan. Inga turer på måndagar!


Se tidtabell längre ner på sidan. (ännu är den preliminär)Ring Anne-Sophie på tel. 070-673 55 13 (ibland 070-222 82 50) för ytterligare information.Kontant betalning, före avfärden! Vid alla bryggor kommer det att finnas information om tider, villkor och priser. Möjligheten att betala på annat vis än med kontanter måste diskuteras på telefon i förväg. Denna möjlighet finns inte för turer till och ifrån Sarek, ofta inte heller på Kungsleden.Kontanter väger inte så mycket, försök att visa förståelse för att brist på telefontäckning oftast gör det omöjligt för mig att ta betalt på annat sätt än med kontanter


Båt över KUNGSLEDEN körs två gånger varje dag under hela sommaren antingen av STF:s turistvärd i Aktse eller av familjen Länta. (Tänk på att det kan behövas kontanter för att betala båtskjutsen över Kungsleden, särskilt om ni ska åka söderifrån.) Se även information på turistföreningens hemsida. 

Boats on Lajtávrre 2023


Anne-Sophie Länta in Aktse will offer boattransports to and from Nammasj (Sarek) and Cykelstigen during the summer 2023. There will be a timetable in July and August. But the boat will not run to Sarek or Cykelstigen all days.There will be a walkietalkie by Nammasj and by Cykelstigen during most of the summer, but not until July.


ATTENTION! The boat to Cykelstigen and Sarek won´t run every day. No boats on Mondays!


For the timetable; watch below! (Not yet fully established for 2023)


For boattransport you may call Anne-Sophie on 070-673 55 13, (try also 070-222 82 50).
Cash payment only, ready money when you enter the boat! At all bridges there will be information about departures, conditions and prices.


Boat-transports on KUNGSLEDEN is running twice a day during the whole summer-season, either by the STF-host in Aktse or by the Länta family.

(Be aware that the Länta family requires cash payment on all boats, especially from you who travels from the south side of Lajtávrre). For further information about KUNGSLEDEN check the STF website.
Tidtabell / TimetablMåndagar går inga turer till eller från Nammasj och Cykelstigen. Detta gäller hela sommaren.

Utöver måndagar kommer ytterligare några dagar ha inställda turer till Sarek och Cykelstigen.Observera att Kungsleden har en egen daglig turlista. Walkietalkie finns på plats vid Nammasj och Cykelstigen f r o m början av juli. 


Alla turer måste bokas i förväg, antingen via telefon eller via walkietalkie vid båtlänningarna.(Detta gäller inte Kungsleden)


OBS! Båtskjuts över Kungsleden behöver inte förbokas, men anmäl gärna kvällen innan eller på morgonen hos stugvärden i Aktse när du ska åka norrifrån - från Aktsesidan.

Flagga finns på bryggan på södra sidan av sjön (Laidaure) för er som kommer söderifrån. Hissa den för skjuts senast kl 9.00 eller senast kl. 17.00. (Tiderna är preliminära.)


Läs noga kommentarerna till tidtabellen (se längre ned) eftersom vissa avgångar är kopplade till särskilda villkor.

-------------

Read the comments below the timetable!


Attention!


Mondays troughout the whole summer there will be no boats to and from Cykelstigen and Nammasj.

There will be a few other days with no boats to Cykelstigen nor Sarek, but these are not yet decided.
In the morningkl. 9 00  Kungsleden (When the Länta family is running Kungsleden and the boat, due to a lot of passengers, must run more than once over Lajtávrre, the first boat might have to leave already at 8 30. This will be decided the night before.)kl. 9.30- 10.00    Aktse - Nammasj 


kl. 10-10.30   Nammasj - Aktse (Cykelstigen)


kl. 11 00   Aktse - Cykelstigen


kl. 11 30   Cykelstigen - AktseOm du beställer en båtskjuts via walkietalkie bör du anropa 30 minuter före avgångstid för att vara säker på att båten kommer i tid eller alls.


Inga extraturer. Inga kvällsturer.  Missa inte avgångstiderna!

-----------If you order a boat by walkietalkie, or by phone by the lake, you should call 30 minutes before departuretime.


Don´t be late! No extra tours. No evening tours.


In the afternoon


kl. 15 00    Aktse - Cykelstigen


kl. 15 30    Cykelstigen - Aktse (Nammasj)


kl. 15.45-16 00     Aktse - Nammasj


kl. 16 30     Nammasj - Aktse 


kl. 17 00     KungsledenFör telefonbokningar; prova helst att ringa på kvällen mellan kl. 19-21. För avbokningar samma dag, ring ca kl. 7 00 på morgonen. Ibland kan Anne-Sophie gå att nå även mitt på dagen. Om du skickar textmeddelande gäller tel. 070-673 55 13 men vänta inte omedelbart svar.


Många ringer. Fatta er kort!

 

Tänk på att vi inte har telefontäckning överallt, därför kan vi inte svara när som helst under dagen.


I slutet av juni och början av september kan det finnas möjlighet att beställa båtskjuts, beroende på väder och vattenförhållanden och i mån av tid. 


Svåra väderförhållanden kan försena eller ställa in turerna.


För att få skjuts med biltaxi från bussen i Tjåmotis till Sitoälvsbron kan man prova att ringa Lasse på tel. 070-335 14 41 och fråga om det finns möjlighet. 


Priser (vuxna) / Prices (adults): OBS! 2022 års priser. Priserna för 2023 ännu inte uppdaterade.

Atttention! These are the prices for 2022. Will update the prices for 2023 later!

Kungsleden: 250 kr (6-15 år 100 kr)

Aktse - Cykelstigen: 350 kr

Aktse - Sarek (Nammasj) 500 kr

Sarek - Kungsleden: 600 kr

Dagstur Nammasj: 800 kr

Cykelstigen - Sarek 800 kr

---------The best time for trying to phone 070-673 55 13 (070-222 82 50) is in the evening between 19-21. Sometimes you might get an answer also in the middle of the day.

If you have to cancel your order the same day, you must phone before 7 00 in the morning. If you text a message do it on tel. 070-673 55 13, but don´t expect a quick answer.


Many people phone for information. Try to be brief!


Boat transport later in June or in the beginning of September might be possible, depending on the weather and waterconditions and if there is time.


Bad weather conditions might delay or cancel the boat.


To order a taxitransport by car from Tjåmotis to the Sitoätnobridge (Sitoälvsbron) you can try to call and ask if it´s possible on 070-335 14 41.